{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

Juliette(創辦人)是位插畫家。曾於巴黎和日本修讀藝術和珠寶設計,可惜畢業後只找到一份平淡的工作。

 

直到2016年,她送了一枚親手造的戒指給朋友,萬沒想到這份禮物會令她夢想成真。當戒指被分享到社交平台後,竟然大受歡迎,要購買的人不計其數。

 

於是Juliette在2分鐘內便下了2個重大決定,

① 辭去工作,追逐夢想 ② 並想好了品牌的名字

 

𝗖𝗼𝘂𝗰𝗼𝘂 𝗦𝘂𝘇𝗲𝘁𝘁𝗲散發著法式浪漫主意的品牌正式成立。

COUCOU SUZETTE